ผู้บริหารหน่วย

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันพุธ, 05 กุมภาพันธ์ 2557 เขียนโดย watana.n
 

พ.ต.อ.สมเกียรติ  สนใจ

ผกก.ตม.จว.นครพนม

   

พ.ต.ท.จตุพร  เนวะมาตย์

รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม(๑)

พ.ต.ท.หญิว นิรบล พาลุสุข

รอง ผกก.ตม.จว.นครพนม(๒)

   

พ.ต.ท.หญิง ศศิกาญจน์ ศรีสุจันทร์

สว.ตม.จว.นครพนม

(งานอำนวยการ)

พ.ต.ท.หญิง ภัทรวดี มาตย์วิเศษ

สว.ตม.จว.นครพนม

(งานบริการคนต่างด้าว)

   

พ.ต.ต.อาณัฐชัย ก้อนทอง

สว.ตม.จว.นครพนม

(งานสืบสวนปราบปราม)

พ.ต.ต.ปวิช  อุราสาย

สว.ตม.จว.นครพนม

(งานตรวจบุคคลและพาหนะ)