วิสัยทัศน์

พิมพ์
วันเผยแพร่ วันพุธ, 10 ตุลาคม 2561 เขียนโดย watana.n

วิสัยทัศน์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครพนม

"บริการด้วยจิตอาสา พัฒนาสู่ความเป็นสากล ดำรงความมั่นคงของแผ่นดินไทย"